Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hakkımızda
  1.   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Hakkımızda


 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın faaliyet amacı öğrencilerin üniversite içerisinde geçirecekleri zamanı değerli ve farklı kılmak; beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel gelişimlerine destek sağlamaktır. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu’nun ve Üniversite Yönetiminin yapacağı plan ve programları uyarınca, öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması; bu amaçla, üniversitenin genel olanakları ve bütçe olanakları nispetinde, kantin, yemekhane, toplantı ve konferans salonları, spor tesisleri, sağlık tesislerinin yapılması ve işletilmesiyle yükümlüdür.

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hedefi; çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, eğitim görürken aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarına olanak sağlamaktır. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak ‘öğrenci odaklı’ çalışmalar gösterip, öğrencilerimizin sosyal bilincine katkı sağlayacak iş ve sosyal hayata uyum sağlayacak projelerin geliştirilmesi adına girişimci, lider, çözüm odaklı, hayal kurabilen ve kurduğu hayali projeye dönüştürebilen bilinçli öğrenci çalışmalarını desteklemekteyiz.

 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı hizmet verdiği kesimin tamamının, yapılan tesislerden ve düzenlenen faaliyetlerden; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerden, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve engelli öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırıcı, aynı zamanda da eğitim ve öğretiminin desteklenmesi amacıyla, araştırma ve uygulama yapmayı hedef edinmiştir.