SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI


KV.FR.88 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Online Etkinlik Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni

KV.FR.89 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Online Etkinlik Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

KV.FR.86 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Online Etkinlik Süreci Çalışan Açık Rıza Metni

KV.FR.87 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Online Etkinlik Süreci Çalışan Aydınlatma Metni

KV.FR.87 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Online Etkinlik Süreci Çalışan Aydınlatma Metni

KV.FR.94 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Etkinlikleri Öğrenci Aydınlatma Metni

KV.FR.95 SKS KVK Mevzuat Uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Etkinlikleri Öğrenci Açık Rıza Metni

5. HEALTH, CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES DATA SUBJECT INFORMATION STATEMENT

HEALTH, CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES STUDENT INFORMATION STATEMENT