SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz, üniversite tarafından sağlanan bütün imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.
Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmekte, proje yönetiminin her aşamasını deneyerek öğrenmekte ve iletişim ağlarını geliştirmektedirler.
Öğrenim süresi boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler sayesinde çeşitli firmalarla ortak çalışmalarda bulunup gelecekleri için ilk adımları atmaktadırlar.
 
 Öğrenci kulüplerine üye olmak nasıl bir fayda sağlar?
- Bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ederken liderlik becerilerini geliştirebilir.
- Fikirlerini uygulamaya geçirmek için kaynak ve süreç planlama becerisi kazanır.
- Aksaklıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirebilir.
- Yeteneklerini keşfedebilir.
- Düşüncelerini kabul ettirirken müzakere becerilerini geliştirebilir.
- Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyip farklı kültürlerle çalışma becerilerini geliştirebilir.
- Deneyim ve öğrenme fırsatları elde eder.
-Sorumluluk alma ve takım çalışması konusunda gelişim sağlar.


Öğrenci Kulübü Nasıl Kurulur?
  

Yeni açılmak istenen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple benzer olmamalı.
 Kulüp açma başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren altı hafta içerisinde tamamlanıyor. (Elini çabuk tutmalısınlaugh)

⇒Öğrenci Kulüp başvuruları yapılırken dönem içerisinde gerçekleştirmeyi planladığın etkinliklerin tarih aralıklarıyla birlikte Tüzük Taslağı halinde sunman gerekir.
EN FAZLA; Bir Öğrenci Kulübü kurabilir ve bir Öğrenci Kulübünün Yönetiminde bulunabilirsin.
Kulüp açmak için gerekli olan evraklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ana sayfamızda yer almaktadır. 

NOT: Evrakların eksiksiz olarak doldurulup Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

Başvuru onaylandıktan sonra aşağıda ki ilgili formların SKS'ye teslim edilmesi gerekmektedir. 

İlgili Doküman Listesi;
EK1-Yeni Öğrenci Kulübü Başvuru Formu
EK2-Kulüp Danışmanlığı Kabul Formu
EK3-Kulüp Açma Tüzüğü
EK4- Demirbaş Zimmet Formu
EK5- Kulüp Amblemi
EK6- Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu
EK7- Üyelik Formu
EK8- Kulüp Güncelleme Formu
EK9- Faaliyet Planı Bildirim Formu
EK10- Etkinlik Rapor Formu
EK11- Genel Kurul Tutanağı
EK12- Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
EK13- Denetim Kurulu Toplantı Tutanağı
EK14-Kulüp Başkanı Atama Formu